JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október

JUBILEUM v mesiaci október 2015 oslávili:
Mária Bytčanková

Olešná č. 478 - 80 rokov

 

Bernard  Bydlošák
Olešná č. 32 - 70 rokov

 

Štefánia Matláková
Olešná č. 471 - 75 rokov

 

Veronika Maslíková
Olešná č. 238 - 85 rokov