august2015

JUBILEUM v mesiaci august 2015 oslávili:

Anna Golisová
Olešná č. 195 - 75 rokov

 

Jozefa Pionteková
Olešná č. 526 – 70 rokov

 

Veronika Šuleková
Olešná č. 452 - 75 rokov