jun2015

JUBILEUM v mesiaci jún 2015 oslávili:

Pavol Palica
Olešná č. 39 - 90 rokov


Mária Blažeková
Olešná č. 515  -  70 rokov


Milan Gavlák
Olešná č. 650 -  70 rokov