april2015

JUBILEUM v mesiaci apríl 2015 oslávili:

Emília Lašová
Olešná č. 503    - 80 rokov


Jozef Hruška
Olešná č. 218    - 80 rokov

 

František Bocko
Olešná č. 554    - 70 rokov