Oslávenie životného jubilea najstaršej občianky obce Olešná„Plynie čas,
keď v zrkadle objaví sa vlas,
niť strieborná.
Striebro Vašich vlasov
je náš veľký poklad,
striebro Vašich vlasov
je múdrosti doklad.

Striebro Vašich vlasov
každý z nás si váži,
striebro Vašich vlasov
naša láska stráži.“
 
Život sa skladá z mnohých dní, ktoré prinášajú  svoje radosti, no aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný než iné dni – je dôležitý.
Týchto dní je v ľudskom živote  niekoľko a uchovajú sa mu dlho v pamäti. Jedným z takýchto dní bol pre jubilantku pani Rozáliu Palicovú, narodenú 11.01.1915, trvalo bytom Olešná č. 2 - deň 12. január 2015.

 

 

V tento deň prišli oslávenkyni  pogratulovať primátor mesta Turzovka – p. JUDr. Ľubomír Golis, zástupkyňa primátora mesta Turzovka -  MUDr. p. Viera Belková ako aj starosta obce Olešná p. Štefan  Cudrák s matrikárkou obce Olešná. Zástupcov mesta Turzovka a obce Olešná srdečne a s láskou prijala v Turzovke dcéra oslávenkyne, pri ktorej p. R. Palicová býva. V spomienkach dcéra oslávenkyne vzdala úctu aj svojmu otcovi, ktorý v minulosti pracoval na Obecnom úrade ako matrikár. Primátor mesta Turzovka jubilantke p. Rozálii Palicovej vrúcne zablahoželal a odovzdal jej  kyticu kvetov spoločne s darčekom. Pán Štefan Cudrák - starosta obce Olešná  oslávenkyni odovzdal 2 archívne fotografie, zachytávajúce slávnostnú udalosť z  minulosti, na ktorej sa zúčastnila oslávenkyňa spoločne so svojím manželom.  
Jubilantka p. R. Palicová si osobne prevzala od starostu obce Olešná upomienkové predmety a  pamätný list za obec Olešná a mesto Turzovka z príležitosti 100. životného jubilea. Matrikárka odovzdala oslávenkyni za obec Olešná kyticu kvetov.
Starosta obce Olešná taktiež zaželal jubilantke v mene kolektívu pracovníkov  Obecného úradu Olešná a poslancov Obecného zastupiteľstva v Olešnej, veľa sily  pri prekonávaní životných  prekážok. Do ďalších krásnych dní, naplnených šťastím a vnútornou pohodou, jej poprial veľa zdravia, Božieho požehnania, lásky, spokojnosti a radosti zo svojich detí a vnúčat.