december2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
december 2014:


Vladimír Pleva
Olešná č. 600 - 80 rokov 

Jozefa Gajdičiarová
Olešná č. 564 - 70 rokov

Rozália Bašovská
Olešná č. 523 - 75 rokov