november2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
november 2014:


Miroslav Kamenišťák

Olešná č. 462 - 80 rokov


Anna Fojtíková

Olešná č. 495 - 70 rokov
 
Mária Bobeková
Olešná č. 89 - 80 rokov


Milan Belko
Olešná č. 649 - 70 rokov