jun2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci jún 2014:

 

Pavol Matlák
Olešná č. 168 - 75 rokov

Štefánia Škuľaviková

Olešná č. 201 - 85 rokov


Štefan Cvinček

Olešná č. 538 - 70 rokov


Anna Škulaviková

Olešná č. 491 - 75 rokov
 
Jozef Škripek
Olešná č. 527 - 70 rokov