manzelstvoseptember2013 Manželstvo v mesiaci september 2013 uzatvorili:

Peter Horčičák a Daša Fojtíková
dňa 21.9.2013 v obci Olešná