manzelstvoapril2013 Manželstvo v mesiaci apríl 2013 uzatvorili:

Dušan Stopka a Iveta Steinigerová
dňa 6.4.2013 v obci Olešná