V mesiaci február r. 2023 jubileum oslávili:

Jozefa Husárová - 80 rokov
Anna Perďochová - 70 rokov
František Hajduk - 70 rokov
Terézia Odrobiňáková - 80 rokov