V mesiaci január r. 2023 jubileum oslávili:

Jozef Kubiš - 70 rokov
Eva Kudláčová - 70 rokov
Anna Pupiková - 85 rokov
Ján Molovčák - 80 rokov
Jozefa Trliková - 80 rokov
Pavol Plešivčák - 70 rokov

Milan Fojtík - 75 rokov