V mesiaci október r. 2022 jubileum oslávili:

Anna Smutková - 70 rokov
Mária Ferenčáková - 70 rokov
Anna Zemaníková - 75 rokov
Emília Ďurkáčová - 70 rokov
František Barnošák - 70 rokov
Bohumír Linek - 70 rokov