V mesiaci júl r. 2022 jubileum oslávili:

Anna Kudláčová
Olešná - 70 rokov

Jozef Červenec
Olešná - 75 rokov

Rudolf Barnošák
Olešná - 75 rokov

Jozefa Kozubová
Olešná - 80 rokov

Eva Torčíková
Olešná - 70 rokov