V mesiaci jún r. 2022 jubileum oslávili:

Helena Jarošová
Olešná - 70 rokov

Jana Slováková
Olešná - 75 rokov

Rudolf Bobek
Olešná - 85 rokov

Emília Kriščáková
Olešná - 75 rokov

Pavol Gajdoš
Olešná - 70 rokov

Anton Dočár
Olešná - 70 rokov

Pavol Korduliak
Olešná - 75 rokov