V mesiaci máj r. 2022 jubileum oslávili:

Štefánia Kolesárová
Olešná - 80 rokov

Terézia Lovasová
Olešná - 80 rokov

Anna Svitková
Olešná - 75 rokov

RSDr. Anton Kubiš
Olešná - 75 rokov

Eduard Golis
Olešná - 75 rokov

Jozef Malík
Olešná - 70 rokov