V mesiaci apríl r. 2022 jubileum oslávili:

Ľudmila Chabroňová
Olešná - 75 rokov

Milan Merička
Olešná - 75 rokov

Mária Korduliaková
Olešná - 70 rokov

Štefánia Kontríková
Olešná - 80 rokov

Anna Bobeková
Olešná - 75 rokov