V mesiaci marec r. 2022 jubileum oslávil:

Jozef Mravec 70 rokov
Emília Škanderová 70 rokov
Jozefa Čečotková 75 rokov