V mesiaci február r. 2022 jubileum oslávil:

Augustín Bašovský
Olešná - 85 rokov