V mesiaci január r. 2022 jubileum oslávili:

Ondrej Černek
Olešná - 70 rokov

Štefánia Černeková
Olešná - 80 rokov

Rudolf Šašlák
Olešná - 75 rokov

Pavel Bukovec
Olešná - 85 rokov

František Fojtík
Olešná - 85 rokov