JUBILEUM v mesiaci november 2021 oslávili:

Ľudmila Fojtíková
Olešná - 70 rokov

Rudolf Jaroš
Olešná - 70 rokov

Pavel Hruška
Olešná - 70 rokov