JUBILEUM v mesiaci september 2021 oslávili:

Jozefa Meričková
Olešná - 75 rokov

Anna Pončková
Olešná - 75 rokov

Mária Klečková
Olešná - 85 rokov