JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci august 2021 oslávili:

Mária Mravcová
Olešná - 70 rokov

Zdenka Perďochová
Olešná - 70 rokov

Janka Bydlošáková
Olešná - 70 rokov

Irena Čurajová
Olešná - 70 rokov

Mária Černeková
Olešná - 85 rokov