JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci júl 2021 oslávili:

Emília Chabroňová
Olešná - 75 rokov

Terézia Badurová
Olešná - 80 rokov

Mária Trlíková
Olešná - 80 rokov

Anna Svitková
Olešná - 70 rokov

Jozefa Barčíková
Olešná - 75 rokov