JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci jún 2021 oslávili:

Anna Kamenišťaková
Olešná - 90 rokov

Verona Kubišová
Olešná - 85 rokov

Pavol Bydlošák
Olešná - 70 rokov

Sidónia Golisová
Olešná - 75 rokov