JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci máj 2021 oslávili:

Terézia Kobolková
Olešná - 90 rokov

Miroslav Kolesár
Olešná - 80 rokov

Anna Kotyrová
Olešná - 75 rokov

František Jaroš
Olešná - 70 rokov

František Svitek
Olešná - 70 rokov