JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci apríl 2021 oslávili:

Emília Jozeková
Olešná - 75 rokov

Terézia Hrušková
Olešná - 85 rokov

Verona Cudráková
Olešná - 85 rokov