JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci apríl 2020 oslávila:

p. Emília Lašová
Olešná - 85 rokov