JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci november 2020 oslávili:

Ján Smutek
Olešná - 70 rokov

František Chabroň
Olešná - 75 rokov

Matúš Kubiš
Olešná - 85 rokov