JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2020

JUBILEUM v mesiaci august 2020 oslávili:

Veronika Šuleková
Olešná - 80 rokov

Jozefa Pionteková
Olešná - 75 rokov

Milan Comorek
Olešná - 70 rokov