JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2020

JUBILEUM v mesiaci júl 2020 oslávili:

František Červenec
Olešná - 70 rokov

Štefan Vyrobík
Olešná - 75 rokov

Monika Hrošová
Olešná - 80 rokov

Ladislav Nekoranec
Olešná - 70 rokov