JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2020

JUBILEUM v mesiaci jún 2020 oslávil:

Antónia Bydlošáková
Olešná - 70 rokov