JUBILANTI obce Olešná v mesiaci máj 2020

JUBILEUM v mesiaci máj 2020 oslávil:

Mária Fojtíková
Olešná - 70 rokov