JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2020

JUBILEUM v mesiaci február 2020 oslávil:

Štefan Hurík
Olešná - 70 rokov