JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2020

JUBILEUM v mesiaci január 2020 oslávili:

Ján Perďoch
Olešná - 70 rokov

Štefan Zajac
Olešná - 75 rokov

Emília Bohdaňová
Olešná - 70 rokov

Jozef Koniar
Olešná - 75 rokov

Veronika Zimková
Olešná - 80 rokov