JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2019

JUBILEUM v mesiaci december 2019 oslávili:

Anna Fojtíková
Olešná - 75 rokov

Mária Hrušková
Olešná - 70 rokov

Anna Kramarčíková
Olešná - 70 rokov

Vladimír Pleva
Olešná - 85 rokov

František Ďurkáč
Olešná - 70 rokov

Rozália Bašovská
Olešná - 80 rokov