JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2019

JUBILEUM v mesiaci november 2019 oslávili:

Mária Bobeková
Olešná - 85 rokov

Miroslav Kamenišťák
Olešná - 85 rokov

Adela Sloviaková
Olešná - 70 rokov

Milan Belko
Olešná - 75 rokov

Peter Kudláč
Olešná - 70 rokov