JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október 2019

JUBILEUM v mesiaci október 2019 oslávil:

Ján Vyrobik
Olešná - 70 rokov