JUBILANTI obce Olešná v mesiaci september 2019

JUBILEUM v mesiaci september 2019 oslávili:

Pavol Kudláč,
Olešná - 70 rokov

Mária Kubišová
Olešná - 70 rokov

Anna Vyrobíková
Olešná - 70 rokov

Oľga Blažeková
Olešná - 70 rokov

Mária Frolová
Olešná - 80 rokov