JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2019

JUBILEUM v mesiaci august 2019 oslávili:

Veronika Riečičiarová
Olešná - 85 rokov

Veronika Sloviaková
Olešná - 75 rokov