JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2019

JUBILEUM v mesiaci júl 2019 oslávili:

Mária Soviarová
Olešná - 85 rokov