JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2019

JUBILEUM v mesiaci jún 2019 oslávili:

Štefan Cvinček
Olešná - 75 rokov

Anna Škulavíková
Olešná - 80 rokov

Jozef Škripek
Olešná - 75 rokov

Anton Brezina
Olešná - 70 rokov

Mária Vyrobíková
Olešná - 70 rokov