JUBILANTI obce Olešná v mesiaci apríl 2019

JUBILEUM v mesiaci apríl 2019 oslávili:

E. Červencová
Olešná - 70 rokov

Š. Michalinová
Olešná - 75 rokov

M. Fugenová
Olešná - 75 rokov