JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2019

JUBILEUM v mesiaci marec 2019 oslávili:

J. Chabroň
Olešná - 70 rokov

A. Fojtíková
Olešná - 70 rokov

J. Fuček
Olešná - 70 rokov

Š. Jaroš
Olešná - 80 rokov