JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2019

JUBILEUM v mesiaci február 2019 oslávili:

M. Gembická
Olešná - 80 rokov

V. Jarošová
Olešná - 75 rokov

A. Gunčagová
Olešná - 80 rokov


M. Danadová

Olešná - 80 rokov