JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2019

JUBILEUM v mesiaci január 2019 oslávili:

Š. Šurlák
Olešná - 75 rokov

J. Čagalová
Olešná - 90 rokov

M. Fučková
Olešná - 75 rokov