JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2018

JUBILEUM v mesiaci november 2018 oslávili:

T. Zajacová
Olešná - 70 rokov