JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2018

JUBILEUM v mesiaci november 2018 oslávili:

C. Hrčková
Olešná - 85 rokov

T. Zajacová
Olešná - 70 rokov

Š. Pončka
Olešná - 75 rokov

P. Janík
Olešná - 75 rokov

M. Svitková
Olešná - 75 rokov

P. Kudláč
Olešná - 70 rokov

A. Balažová
Olešná - 75 rokov