JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2018


JUBILEUM v mesiaci august 2018 oslávili:

T. Murčová
Olešná - 80 rokov

E. Mikolajová
Olešná - 85 rokov

V. Urbánková
Olešná - 75 rokov