JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2018

JUBILEUM v mesiaci júl 2018 oslávili:

A. Gavláková
Olešná - 70 rokov

A. Romaníková
Olešná - 75 rokov