JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2018

JUBILEUM v mesiaci jún 2018 oslávili:

K. Cudráková
Olešná - 85 rokov

A. Blažeková
Olešná - 80 rokov

A. Kvašňovská
Olešná - 70 rokov